item3
DOWNLOADS/LINKS
HOME BEWINDVOERING BUDGETCOACHING MENTORSCHAP
CONTACT

Mentorschap

Mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel die ervoor zorgt dat er voor iemands belangen wordt opgekomen en die probeert te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van de situatie. Het is bestemd voor personen die ‘deels wilsonbekwaam’ worden genoemd, zoals iemand met een psychiatrische of verstandelijke beperking, dementie en hersenletsel of in comateuze toestand.

Degene om wie het gaat, kan soms (tijdelijk) informatie over bijvoorbeeld de behandelingsmogelijkheden niet goed (meer) overzien en/of zijn/haar wil hierin niet optimaal uiten.Iemand in een dergelijke positie zou makkelijk kunnen instemmen met iets wat hij/zij niet wil, doordat hij/zij niet in staat is goed gebruik te maken van zijn/haar inspraakrecht.

Het recht op vertegenwoordiging (‘het recht van toestemming geven’) is beschreven in onder andere de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Een hulpverlener moet altijd checken of de betrokkene de informatie begrijpt, zodat hij/zij weloverwogen kan instemmen met een behandeling. Als hij of zij dat niet kan, zal er een vertegenwoordiger geraadpleegd moeten worden om de betrokkene hierin te ondersteunen en te vertegenwoordigen. De mentor/ wettelijke vertegenwoordiger is voor de hulpverlener/behandelaar in het overleg in het kader van het zorgplan contactpersoon en gesprekspartner. Mentorschap van buiten de familie wordt pas actueel als een familielid niet kan of wil opkomen voor de belangen van de betrokkene. Soms is er geen familie.
Het kan ook gebeuren dat familieleden het onderling niet eens zijn. Of dat zij zelf niet volledig bekwaam zijn. In deze situaties biedt het mentorschap uitkomst.

VRAGEN?...Twijfel niet, neem contact met ons op. 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Franssen Bewindvoeringen, Gulpen

Pesaken 6 - 6271 CA Gulpen - T. +31(0)6 26 73 72 84 - info@franssenbewind.nl

Login
DOWNLOADS/LINKS DOWNLOADS/LINKS HOME HOME BEWINDVOERING BEWINDVOERING BUDGETCOACHING BUDGETCOACHING CONTACT CONTACT