item3
DOWNLOADS/LINKS
HOME BEWINDVOERING BUDGETCOACHING MENTORSCHAP CONTACT

Beschermingsbewind

Bewindvoering is voor iedereen die door een geestelijke en/of een lichamelijke beperking zelf niet meer in staat is om zijn financiële belangen te behartigen.

De kantonrechter zal iemand alleen onder bewind stellen indien er een aantoonbare en zwaarwegende reden voor is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen met een geestelijke beperking of dementie. Maar ook bepaalde lichamelijke beperkingen of bijzondere persoonlijke omstandigheden kunnen aanleiding zijn om de bezittingen van een persoon onder bewind te stellen. Beschermingsbewind is een traject waarin de rechter de cliënt “handelingsonbekwaam” verklaard.

LET WEL,
handelingsonbekwaam betekent niet handelingsonbevoegd. Dit betekent dat cliënten nog steeds de mogelijkheid hebben om hun eigen financiële beslissingen te nemen. Bij uitgesproken beschermingsbewind blijft cliënt zelf verantwoordelijk voor zijn financiële situatie en de overeenkomsten die hij/zij aangaat.

Tijdens het bewind regelen wij voor u:

  • de volledige financiële huishouding
  • de aanvragen voor toeslagen (belastingdienst), subsidies en/of uitkeringen.
  • de belastingaangifte box 1
  • maatwerk toegespits op uw persoonlijke situatie
     

Jaarlijks maken wij een rekening en verantwoording waarin we alle inkomsten en uitgaven over dat jaar specificeren. We sturen dit complete overzicht naar onze cliënt én naar de rechtbank (verplicht). De rechtbank controleert of wij aan onze verplichtingen voldaan hebben.

VRAGEN?...Twijfel niet, neem contact met ons op via het contactformulier.

 

Lid van de NBWV.

 

Copyright © Franssen Bewindvoeringen, Gulpen

Pesaken 6 - 6271 CA Gulpen - T. +31(0)6 26 73 72 84 - info@franssenbewind.nl

Login
DOWNLOADS/LINKS DOWNLOADS/LINKS HOME HOME BUDGETCOACHING BUDGETCOACHING MENTORSCHAP MENTORSCHAP CONTACT CONTACT